Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Het Ambtenarenrecht. Wat is het nou eigenlijk?

Wat is ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht bevat de rechten en plichten van ambtenaren en hun werkgever.

Het is dus anders dan het ardbeidsrecht waar medewerkers in het bedrijfsleven mee van doen hebben. Ambtenaren kunnen namelijk niet onderhandelen over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit komt omdat de de voorwaarden zijn vastgesteld door de overheid. De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn opgenomen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Je kunt alleen ambtenaar worden als je instemd met de voorwaarden die zijn vernoemd in dit reglement. Het ambtenaarrecht valt onder het bestuursrecht en niet onder het reguliere arbeidsrecht.

Het ambtenarenrecht opgedeeld
Iedere ambtenaar heeft een eigen status, dit noemen we ook wel de ambtenarenstatus. Alle regelingen omtrent de status zijn vastgelegd in het ambtenarenrecht. Het bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen bestaan uit bijvoorbeeld; de aanstelling van de ambtenaar, verlof, de regels bij reorganisatie, ziekte, ontslag enzovoort. Ook de regels rondom het loon van een ambtenaar zijn vermeld in het ambtenarenrecht. Echter verschillende de regelingen per overheidswerkgever. Een ambtenaar werkzaam bij de politie heeft dus andere rechten en plichten dan een ambtenaar bij de gemeente.

Ontslag
Ontslag verloopt bij een ambtenaar anders dan bij een gewone werknemer in het bedrijfsleven. Een ambtenaar mag namelijk enkel ontslagen worden op grond van het ambtenarenrecht. Dit noemen we ook wel een gesloten ontslagstelsel.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
In 2020 gaat het ambtenarenrecht veranderen. De ambtenarenstatus wordt dan gewijzigd volgens de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Hierdoor zal een grote groep ambtenaren onder het arbeidsrecht gaan vallen.

Heeft u te maken met een geschil met de ambtenaren die u in dienst heeft? Of heeft u als ambtenaar een geschil met een overheidsinstelling. Ga vrijblijvend een gesprek met ons aan om te kijken of mediation een oplossing kan bieden.

di, juni 25 2019 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Wat is Mediation en wanneer heb je het nodig?

Een mediator is niemand anders dan een persoon met een juridische achtergrond die u begeleid tijdens een conflict. Het voordeel van mediation is dat een zaak sneller kan worden opgelost dan wanneer er een procedure aanhangig word gemaakt. In veel gevallen is het dus ook goedkoper om voor mediation te kiezen. Bij Schoebroek Advocaten en Mediators streven we ernaar om een zaak zsm af te ronden. In de meeste gevallen zijn beide partijen tevreden met het voorstel en gaan akkoord middels een overeenkomst. Om wat voor een soort conflict het ook gaat, als beide partijen bereid zijn om tot een overeekomst te komen dan heeft een mediation kans van slagen.

Omdat u en de tegenpartij gezamelijk met een oplossing komen, sluit de oplossing vaak beter aan bij de behoeften en wensen van u en de ander. De kans op een redelijke verstandshouding is met een mediation dan ook meer voor de hand liggend dan wanneer een procedure aanhangig wordt gemaakt.

Wanneer heb je mediation nodig?

Bij mediation komt u altijd samen tot een oplossing en ontloopt u de rechtzaal. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch gelijk heeft, maar juist meer om de oplossing te vinden die voor iedereen akoord is. Zolang beide partijen bereid zijn om in gesprek te gaan over een oplossing is een mediation vaak de beste route.

Benieuwd of Mediation geschikt is voor het conflict waarmee u te maken heeft?

Neem dan vrijblijvend contact op met Schoebroek Advocaten & Mediators.

ma, mei 6 2019 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

“Heb ik recht op transitievergoeding na twee jaar van ziekte?”

In een gesprek met de onlinemedia heeft minister Asscher aangegeven dat een werkgever na twee jaar loondoorbetaling een transitievevergoeding moet betalen aan een zieke werknemer die uit dienst treedt, onbillijk te noemen.

In de WWZ (Wet werk en zekerheid) is aangegeven dat een werknemer bij het uitdienst treden na een periode van ziekte van twee jaar, recht heeft op een transitievergoeding.
Lodwijk Asscher benoemt het als een zware financiele belasting voor de kleine werkgever die al verplicht is om 2 jaar lang loon te betalen aan een werknemer die ziek is.
De voorwaarde die hij stelt is dat de werkgever aantoonbare inspanningen heeft geleverd voor re-integratie van de zieke werknmer. Hij zegt hier het volgende over: “Als een werkgever zich aantoon goed heeft ingespannen om iemand toch aan weer actief te krijgen op de werkvloer, dan zou hij in aanmerking moeten komen om een minder hoog bedrag aan transistievergoeding te hoeven betalen.”
Aantoonbaar inspannen voor re-integratie
Echter is er nog weinig duidelijkheid wat de minister onder aantoonbaar inspannen verstaat.
Deze uitspraak zal een flinke kostenbesparende maatregel zijn voor kleine werkgevers. Het is namelijk al zo dat bij een werknemer die 2 jaar in dienst is dient er bij uitdienstreding een transitievergoeding te worden betaald. Voor de werkgever van een klein bedrijf kunnen deze kosten oplopen als een werknemer langer in dienst is en waarbij de werkgever ook twee jaar loon heeft moeten doorbetalen bij ziekte.
Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving in werking zou treden en vanaf wanneer bedrijven niet meer verplicht zijn om naast twee jaar loondoorbetaling ook een transitievergoeding moeten uitkeren. We houden  u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.
Nader advies
Antonia Advocaten & Mediators begrijpt dat er voor u als werkgever veel vragen bestaan over het uitbetalen van transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Wij adviseren u graag op dit gebied.

ma, mei 6 2019 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Familiebedrijf overname vaak te laat geregeld

Ongeveer 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. We kunnen dus wel stellen dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Toch blijkt uit onderzoek dat maar 20% van alle familiebedrijven NIET verder komt dan de eerste generatie.

Het is voor de meeste familiebedrijven een grote uitdaging om opvolging te vinden binnen de familie, laatstaan buiten de familie..  Veel ondernemers denken hier pas te laat overna, het pensioen komt in zicht en er is nog niemand die het bedrijf gaat overnemen ..  Het is dus heel belangrijk om hier vroegtijdig overna te denken!

Doordat de overdracht wordt verschoven naar het laatste moment wordt het een lastige kwestie. Omdat er geen concreet opvolgingsplan is mislukken veel bedrijfsopvolgingen. De ondernemers die wel een doordacht opvolgingsplan hebben zijn beter in staat om de onderneming over te dragen.

Bewustwording is misschien wel de belangrijkste factoren bij bedrijfsopvolging. Voor veel ondernemers voelt het alsof nadenken over bedrijfsopvolging een stap is naar het einde van hun bestaan aan ondernemer. Toch is het wel belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn.

Er is veel sprake van verwachtingspartonen. Zowel bij de overdrager als bij de opvolger. De overdrager wil liever de touwtjes in handen houden binnen het bedrijf. Dit leidt ertoe dat beslissingen omtrent de opvolging worden uitgesteld.

Veel ondernemers denken dat ze zelf de opvolging wel kunnen regelen. Dan komt de aap uit de mouw, want je bedrijf overdragen doe je namelijk maar 1 keer in je leven. Dus laten we eerlijk zijn, de meeste ondernemers hebben daar geen ervaring mee. Je hebt niet alleen te maken cijfers en administratie, het gaat ook om emoties. Het is daarom slim om een advisieur in te schakelen.

De bedrijfsopvogling binnen een familiebedrijf is een proces dat om goede beleiding vraagt. De adviseurs van Centrum voor bedrijfsopvolging kunnen u hierbij van dienst zijn. Neem voor meer informatie over bedrijfsovernamen contact op met CvB.

http://www.cvbinfo.nl/

ma, april 30 2018 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Bedrijfsoverdracht: familieopvolging, werkwijze

Herinnert u zich nog dat u als klein jongetje of meisje rondliep in het bedrijf van uw vader of moeder? Dat u al hard meehielp ook al was u nog maar jong? Dat u al wist, hier werk ik later ook? Een familiebedrijf wat van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen is iets heel moois. Maar wat als u op het punt staat de zaak over te doen aan (een van) uw kind(eren), familieopvolging? Het is mooi dat u het stokje door kunt geven en dat het overgenomen wordt. Maar wat komt er allemaal bij kijken en hoe gaat dit in zijn werk? Hoe zorgt u er voor dat alles goed afgehandeld wordt?

Familieopvolging in 3 fases

Het CvB is gespecialiseerd in bedrijfsopvolging door familie. Een team van ervaren ondernemers met kennis van aankoop verkoop en financiering van bedrijven begeleid u graag in dit proces. Maar hoe ziet zo’n proces van bedrijfsopvolging door familie er eigenlijk uit? Globaal gezien zijn er 3 fasen: 1. Vooronderzoeksfase, 2. Adviesfase, 3. Uitvoeringsfase.

In het vooronderzoek wordt er aandacht besteed aan de onderneming, de ondernemer en de familie. Om te zorgen voor draagvlak en scheve ogen te voorkomen, besteden we aandacht aan alle partijen. Naast de ondernemer en de beoogde opvolger(s) worden dan ook andere familieleden geïnterviewd. Om een helder beeld van sterkten en zwakten te krijgen, worden het bedrijf, de markt en de kwaliteiten van de opvolger(s) doorgelicht. De uiteindelijke verkoopprijs zal verantwoord betaald moeten kunnen worden, maar u wilt het bedrijf ook niet cadeau geven.

In de adviesfase word er een rapport samengesteld aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek. Hierin zijn conclusies en een concreet advies opgenomen die bepalen welke vervolgstappen er genomen moeten worden.  Inmiddels zijn we zo’n 4 tot 6 weken verder en is er een stappenplan gemaakt. Deze eerste twee fases worden tegen een van te voren vastgesteld bedrag uitgevoerd.

In de derde en laatste fase is het uitgangspunt dat de bedrijfsopvolging soepel verloopt. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de bedrijfsopvolging meer aandacht krijgt dan de dagelijkse werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om de continuïteit van de onderneming goed in de gaten te houden.

Aandachtspunten familieopvolging

Aandachtspunten in deze fase zijn onder andere: de waardebepaling, onderhandeling en vaststellen van de overnamesom, het businessplan voor de komende 3-5 jaren, financiering van de bedrijfsopvolging (intern en extern), rol van de aankomende en vertrekkende ondernemer(s), ontwikkeling en coaching van de aankomende ondernemer(s), opstellen familieconvenant, fiscaliteit en erfrecht.

De adviseurs van het CvB treden in deze 3e fase op als bewakers van het proces. Zij zorgen dat de juiste stap op het juiste moment wordt genomen en coördineren verschillende specialisten die binnen de stappen een rol spelen. Het CvB is in alle gevallen de procesbegeleider die uw verhaal kent en waar u met uw vragen terecht kunt. Dit zorgt voor rust zodat u zich kan blijven concentreren op de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Meer informatie vind u op de website van het CvB http://www.cvbinfo.nl/expertise/familieopvolging

vr, september 15 2017 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Kleurenanalyse of kleuradvies voor kleding

Ieder mens is uniek en daarom kunnen we niet allemaal dezelfde kleuren dragen én er goed uitzien. De een ziet er in beige uit alsof hij/zij ziek is, de ander krijgt de vraag of hij/zij een nacht niet heeft geslapen. De kleuren die deze mensen dragen kunnen op een ander persoon zo goed staan dat hij/zij alleen maar complimentjes krijgt over zijn/haar uiterlijk. Wanneer je een kleurenalayse doet, kom je er achter welke kleuren jou het beste staan en ook welke kleuren jou eruit laten zien alsof je ziek of moe bent.

kleuradvies kleurenanalyse kleding

Hoe gaat een kleurenanalyse in zijn werk?
Bij een kleurenanalyse legt een specialist kleurdoeken rond jouw hals. Deze worden afgewisseld met elkaar. Door samen goed te kijken wat de kleurdoeken doen met de kleuren in jouw gezicht ontdek je samen wat de kleuren zijn die het beste bij jou passen. Na afloop krijg je van de specialist een kleurenkaart of waaier met daarop de kleuren die het beste bij jou passen.

Wat levert een kleurenanalyse op?
Wanneer je een kleurenanalyse hebt gedaan, weet je precies welke kleuren jou het beste staan. Dit geeft je zelfvertrouwen met als gevolg dat je veel meer zichtbaar zult zijn. Je kunt met zekerheid gaan winkelen omdat je weet welke kleuren je wel of niet moet aanschaffen, hierdoor wordt het winkelen ook veel makkelijker. Je zult minder snel miskopen doen, de investering in zo’n kleurenanalyse is dan snel terugverdiend.

Een kleuradvies voor jou?
Krijg jij wel eens de vraag of je je wel lekker voelt omdat je er wat witjes uitziet terwijl je prima in je vel zit? Of vragen mensen je wel eens of je slecht geslapen hebt terwijl je net 10 uur aan een toer door hebt geslapen en uitgerust wakker bent geworden? Dan is de kans groot dat dit komt doordat je kleuren draagt die niet bij jou passen. Een goed adres voor een kleurenanalyse/kleuradvies is Mooi Kleur en Stijladvies. Op de pagina http://www.mooi-stijl.nl/kleuradvies vindt je hierover meer informatie.

Misschien heb je wel interesse in het volgen van een opleiding om zelf gedegen kleur en stijladviezen te kunnen geven? Kijk dan eens op www.mooi-stijlacademie.nl

di, augustus 29 2017 » mode » Reageren uitgeschakeld

Een intentieovereenkomst, wat is het en is het nuttig?

Een bouwondernemer denkt er over na om een ander bouwbedrijf over te nemen. Het is nog onduidelijk of het uiteindelijk zo ver zal komen. Wel wil hij een aantal afspraken alvast graag vastleggen. Een intentieovereenkomst sluiten, in hoeverre is dat verstandig? Waarop moet hij letten en is zoiets bindend?

De naam van een intentieovereenkomst zegt het al, het is een overeenkomst tussen twee partijen die de intentie hebben om samen een doel te bereiken. Dit kan een bedrijfsovername zijn of een samenwerking bijvoorbeeld.Een intentieovereenkomst komt om de hoek kijken wanneer er sprake is van een bepaalde onderhandelingsperiode of als een samenwerking alleen onder bepaalde voorwaarden kan doorgaan.

Is een intentieovereenkomst bindend?
Een veelgestelde vraag is of een intentieovereenkomst bindend is. Je legt in deze overeenkomst intenties vast en verplicht je in principe nog nergens toe. Maar alleen onder de voorwaarde dat er geen bindende bepalingen in staan. Wanneer dit wel het geval is kan de rechter alsnog de overeenkomst als definitief beschouwen. Een juiste formulering is heel belangrijk als je dit wilt voorkomen. Vermeldt letterlijk dat het om een intentie gaat. Een voorbeeld: formuleer niet “Partij A neemt partij B over.” maar formuleer “Partij A heeft de intentie om partij B over te nemen.”.

Is een intentieovereenkomst nuttig?
Wanneer een intentieovereenkomst goed is geformuleerd, kan deze zeker nuttig zijn. Het geeft beide partijen duidelijkheid over de stand van zaken van onderhandelingen en gesprekken. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over geheimhouding en eventuele verplichtingen als bij een bedrijfsovername onderhandelingen op niets uitlopen. Wanneer je met een nieuw idee rondloopt kan zo’n overeenkomst je beschermen tegen het inpikken van je idee.

Bevind jij je in een situatie waarin een intentieovereenkomst een goed idee lijkt? Roep dan de hulp van een deskundige zoals een advocaat in zodat je zeker weet dat je goed zit.

www.schoebroekadvocaten.nl

di, juli 25 2017 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Bedrijfsoverdracht

Bent u ondernemer? Dan krijgt u wellicht eens te maken met bedrijfsopvolging. Maar hoe regelt u dit eigenlijk? Het Centrum voor Bedrijfsopvolging BV kan u daarbij helpen. De adviseurs van het CvB adviseren, coachen en begeleiden u graag in het onoverzichtelijke en vaak emotionele traject van bedrijfsopvolging. Het CvB levert totaaladvies bij familieopvolging en alle andere vormen van bedrijfsoverdracht binnen het MKB zoals (strategische) overnames, management buy-outs, management buy-ins, samenwerkingsverbanden en ook bedrijfssplitsingen.

bedrijfsoverdracht

Vanuit de twee kantoren in Maartensdijk en Zwolle werken de adviseurs die zich aan het CvB hebben verbonden door het hele land. De adviseurs zijn volstrekt ongebonden, werken vanuit het belang van de opdrachtgever: objectief, zonder eigenbelang, pragmatisch en concreet. Bovendien spreken zij de taal van de ondernemer. Opdrachten worden bijna altijd in 2-tallen uitgevoerd wat een multidisciplinaire aanpak en contiunïteit waarborgt.

Het CvB staat voor open en eerlijk goed werk leveren. Het bewijs daarvan is het lidmaatschap bij de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht bemiddelaars (BOBB) en het onderschrijven van hun gedragscode.

Bedrijf Aankopen
Familieopvolging
Financiering
Bedrijf Verkopen
Over Ons
Contact

di, november 1 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Leene schoenen en tassen Ermelo

Sinds 1892 kunt u bij Leene schoenen & tassen terecht voor goede schoenen en passend advies. U wordt deskundig geholpen door de medewerkers in de winkel van Leene aan de Stationsstraat 115 teErmelo. Zij hebben volledige aandacht voor uw vragen en wensen en helpen u zo aan schoenen met een goede pasvorm, draagcomfort en steun. Ieder seizoen wordt met zorg de allermooiste collectie ingekocht waarbij aandacht is voor mode n draagcomfort. Zo loopt u prettig op de laatste modetrends.

dames
heren
tassen
historie
missie
openingstijden

damesschoenen, herenschoenen, ermelo

do, juli 21 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Klaar voor de zomer met de juiste raamdecoratie

Het voorjaar is nu echt aangebroken. De paasdagen liggen alweer even achter ons en iedereen is alweer gewend aan de klok die verzet is. Een ideaal moment om wat aandacht te besteden aan je raamdecoratie.

Raamdecoratie-Deventer

Raamdecoratie vervangen? Nu is de juiste tijd!

Nu aandacht aan je raamdecoratie? Waarom niet in de herfst als de winter voor de deur staat en je je gordijnen sluit tegen de koude en donkere dagen? Omdat raamdecoratie ook een beschermende en isolerende functie kan hebben die je goed in de warmere tijd van het jaar kunt gebruiken wanneer de zon volop schijnt. Zo bescherm kun je je interieur beschermen tegen verkleuren en houd je de warmte wat beter buiten je huis.

Warmtewerende raamdecoratie: Duette Shades

Gaat het je vooral om het tegenhouden van de warmte, kies dan voor duette shades. Dit is een soort dubbel plissé gordijn: het bestaat uit 2 lagen stof die samen een gesloten honingraadstructuur vormen. Hierdoor vormt zicht een stilstaande laag lucht tussen deze 2 stoffen en dit heeft een isolerende werking. Heb je echt de volle middagzon op je ramen staan, dan kun je ook voor een duette shade kiezen die een (warmtewerend) folie tussen deze lagen stof heeft zodat nog meer van de warmte wordt buitengehouden.

Duette shades zijn samen met plissé gordijnen ook een ideale vorm van raamdecoratie om schaduw te creëren op de plek waar jij dat wilt. Door het top-down-bottum-up systeem wat kan worden gekozen bij het samenstellen van jouw raamdecoratie-product kun je niet alleen de onderlat omhoog en omlaag bewegen, maar ook de bovenlat. Zo kunnen ze dus in het midden van het raam vrijhangen zodat je onder en boven het product nog zicht en licht van en naar buiten hebt.

raamdecoratie-plisse

Houd je meer van een transparante stof, maar is het soms ook echt even nodig om een verduisterende stof in te zetten tegen het scherpe zonlicht, dan is het ook mogelijk om twee stofkwaliteiten in een raamdecoratie product te combineren. Zo heb je maar één product voor je raam hangen, maar wel met alle eigenschappen van transparante én verduisterende stoffen.

Voor Duette Shades en Plisse gordijnen is er een enorme keuze in stoffen, kleuren, dessins, transparante, halftransparante, verduisterende en warmtewerende materialen. Er is dus voor ieder wat wils.

Heb je een bijzonder raamvorm, dan zijn Duette Shades en Plissés de raamdecoratie bij uitstek. Ze zijn exact op maat te maken.

Raamdecoratie inmeten

Het inmeten van de ramen is zelf te doen, maar wil je er zeker van zijn dat jouw raamdecoratie straks perfect past, laat dit dan doen door een vakman. Specialist op gebied van raamdecoratie in Deventer is Colors@Home Werkema in Deventer. De kennis die zij bezitten wordt al 3 generaties overgedragen aan elkaar. Echte vakmannen en vrouwen hier dus!

In hun winkel staan ze voor je klaar met advies over welke raamdecoratie het beste past in jouw situatie. Wanneer het nodig is, brengen ze een bezoek aan je huis om hier advies op maat te geven.

Raamdecoratie wordt altijd op maat gemaakt zodat het “naadloos” op je kozijnen aansluit. De raamdecoratie wordt gemonteerd door de specialisten van Colors@Home.

Op http://www.colorsathome-werkema.nl/ vind je meer informatie over het bedrijf Colors@Home werkema en de producten waarin zij kunnen adviseren en die zij kunnen leveren

ma, april 18 2016 » huis en tuin » Reageren uitgeschakeld