Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Geschiktheidstoets bestuurders en commissarissen

Een baantje als commissaris of bestuurder van een financiële instelling (zoals een bank of verzekeraar) lijkt een gemakkelijk baantje waarmee een flink salaris is binnen te harken. Of dat zo is latenwe in het midden, maar de weg er naartoe is niet gemakkelijk. Er moet een geschiktheidstoets worden afgelegd die sinds 1 juli 2012 door de Nederlandsche Bank flink is aangescherpt.

ACS Supervision Consult begeleid en coacht kandidaat comissarissen en- bestuurders op hen op deze geschiktheidstoets voor te bereiden. Hierin mogen zij zich een ware specialist noemen; maar liefst 95 % van de comissarissen en bestuurders die begeleiding kregen van ACS Supervision Consult hebben de geschiktheidstoets met goed gevolg doorstaan.

geschiktheidstoets

De voorbereiding op de geschiktheidstoets begint met het vinden van een competente kandidaat commissaris. Vaak wordt de opvolger binnen de organisatie gevonden, maar soms is deze er niet. ACS Supervision Consult kan hulp bieden bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten zodat de juiste persoon voor deze functie kan worden geselecteerd.

Met de selectie van de geschikte kandidaat kan de voorbereiding op de geschiktheidstoets werkelijk beginnen. Ten eerste wordt de kandidaat toezichthouder inhoudelijk voorbereid op de geschiktheidstoets. Met de kennis die ACS Supervision Consult heeft van de financiële werend en het DNB toezicht daarop helpen zij de kandidaat de juiste accenten te leggen. DDNB geschiktheidsmatrix wordt behandeld zodat de kandidaat toezichthouder inzicht krijgt in wat er van hem of haar wordt verwacht.

Naast de inhoudelijke voorbereiding worden de kandidaten ook voorbereid op persoonlijke vragen die ze kunnen verwachten. De coaches van ACS Supervision Consult monitoren voortdurend de houding en het gedrag van de kandidaad. Ook dit zal tijdens de geschiktheidstoets op de proef worden gesteld. Kandidaten worden op hun houding en gedrag bijgestuurd via de waarnemingen van de coach. Er wordt gewerkt aan een realistisch zelfbeeld van de kandidaad om zo vragen over persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en valkuilen over zichzelf en collega- commissarissen goed te kunnen beantwoorden.

ACS Supervision Consult helpt ook bij het opstellen van de documenten die door de DNB van de instelling/kandidaat worden gevraagd. Dit dient op een zeer zorgvuldige wijze te worden gedaan. De ervaring leert dat ingediende documenten die voldoen aan de criteria van de DNB de toetsing positief beïnvloeden.

Middels het pré toetsingsgesprek of oefengesprek wordt de kandidaat voorbereid op het daadwerkelijke toetsingsgesprek met de DNB. De kandidaat toezichthouder wordt hierbij ondervraagt op de manier zoals de DNB hanteert: vriendelijk, correct, scherp en vasthoudend op zakelijke en persoonlijke onderwerpen. Na afloop van het oefengesprek bespreekt de coach can ACS Supervision Consult zijn/haar waarnemingen door middel van de spreekwoordelijke spiegel die de kandidaat wordt voorgehouden.

Commissarissen en bestuurders die de geschiktheidstoets hebben doorstaan moeten zicht voortduurend blijven ontwikkelen naar de visi van DNB. ACS Supervision Consult kan hierbij helpen en bied hiervoor maatwerk oplossingen aan.

Meer informatie over de geschiktheidstoets en de visie van ACS Supervision Consult is te vinden op de website www.acs-supervisionconsult.nl/

 

wo, maart 30 2016 » Uncategorized