Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Een intentieovereenkomst, wat is het en is het nuttig?

Een bouwondernemer denkt er over na om een ander bouwbedrijf over te nemen. Het is nog onduidelijk of het uiteindelijk zo ver zal komen. Wel wil hij een aantal afspraken alvast graag vastleggen. Een intentieovereenkomst sluiten, in hoeverre is dat verstandig? Waarop moet hij letten en is zoiets bindend?

De naam van een intentieovereenkomst zegt het al, het is een overeenkomst tussen twee partijen die de intentie hebben om samen een doel te bereiken. Dit kan een bedrijfsovername zijn of een samenwerking bijvoorbeeld.Een intentieovereenkomst komt om de hoek kijken wanneer er sprake is van een bepaalde onderhandelingsperiode of als een samenwerking alleen onder bepaalde voorwaarden kan doorgaan.

Is een intentieovereenkomst bindend?
Een veelgestelde vraag is of een intentieovereenkomst bindend is. Je legt in deze overeenkomst intenties vast en verplicht je in principe nog nergens toe. Maar alleen onder de voorwaarde dat er geen bindende bepalingen in staan. Wanneer dit wel het geval is kan de rechter alsnog de overeenkomst als definitief beschouwen. Een juiste formulering is heel belangrijk als je dit wilt voorkomen. Vermeldt letterlijk dat het om een intentie gaat. Een voorbeeld: formuleer niet “Partij A neemt partij B over.” maar formuleer “Partij A heeft de intentie om partij B over te nemen.”.

Is een intentieovereenkomst nuttig?
Wanneer een intentieovereenkomst goed is geformuleerd, kan deze zeker nuttig zijn. Het geeft beide partijen duidelijkheid over de stand van zaken van onderhandelingen en gesprekken. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over geheimhouding en eventuele verplichtingen als bij een bedrijfsovername onderhandelingen op niets uitlopen. Wanneer je met een nieuw idee rondloopt kan zo’n overeenkomst je beschermen tegen het inpikken van je idee.

Bevind jij je in een situatie waarin een intentieovereenkomst een goed idee lijkt? Roep dan de hulp van een deskundige zoals een advocaat in zodat je zeker weet dat je goed zit.

www.schoebroekadvocaten.nl

di, juli 25 2017 » Uncategorized