Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Bedrijfsoverdracht: familieopvolging, werkwijze

Herinnert u zich nog dat u als klein jongetje of meisje rondliep in het bedrijf van uw vader of moeder? Dat u al hard meehielp ook al was u nog maar jong? Dat u al wist, hier werk ik later ook? Een familiebedrijf wat van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen is iets heel moois. Maar wat als u op het punt staat de zaak over te doen aan (een van) uw kind(eren), familieopvolging? Het is mooi dat u het stokje door kunt geven en dat het overgenomen wordt. Maar wat komt er allemaal bij kijken en hoe gaat dit in zijn werk? Hoe zorgt u er voor dat alles goed afgehandeld wordt?

Familieopvolging in 3 fases

Het CvB is gespecialiseerd in bedrijfsopvolging door familie. Een team van ervaren ondernemers met kennis van aankoop verkoop en financiering van bedrijven begeleid u graag in dit proces. Maar hoe ziet zo’n proces van bedrijfsopvolging door familie er eigenlijk uit? Globaal gezien zijn er 3 fasen: 1. Vooronderzoeksfase, 2. Adviesfase, 3. Uitvoeringsfase.

In het vooronderzoek wordt er aandacht besteed aan de onderneming, de ondernemer en de familie. Om te zorgen voor draagvlak en scheve ogen te voorkomen, besteden we aandacht aan alle partijen. Naast de ondernemer en de beoogde opvolger(s) worden dan ook andere familieleden geïnterviewd. Om een helder beeld van sterkten en zwakten te krijgen, worden het bedrijf, de markt en de kwaliteiten van de opvolger(s) doorgelicht. De uiteindelijke verkoopprijs zal verantwoord betaald moeten kunnen worden, maar u wilt het bedrijf ook niet cadeau geven.

In de adviesfase word er een rapport samengesteld aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek. Hierin zijn conclusies en een concreet advies opgenomen die bepalen welke vervolgstappen er genomen moeten worden.  Inmiddels zijn we zo’n 4 tot 6 weken verder en is er een stappenplan gemaakt. Deze eerste twee fases worden tegen een van te voren vastgesteld bedrag uitgevoerd.

In de derde en laatste fase is het uitgangspunt dat de bedrijfsopvolging soepel verloopt. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de bedrijfsopvolging meer aandacht krijgt dan de dagelijkse werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om de continuïteit van de onderneming goed in de gaten te houden.

Aandachtspunten familieopvolging

Aandachtspunten in deze fase zijn onder andere: de waardebepaling, onderhandeling en vaststellen van de overnamesom, het businessplan voor de komende 3-5 jaren, financiering van de bedrijfsopvolging (intern en extern), rol van de aankomende en vertrekkende ondernemer(s), ontwikkeling en coaching van de aankomende ondernemer(s), opstellen familieconvenant, fiscaliteit en erfrecht.

De adviseurs van het CvB treden in deze 3e fase op als bewakers van het proces. Zij zorgen dat de juiste stap op het juiste moment wordt genomen en coördineren verschillende specialisten die binnen de stappen een rol spelen. Het CvB is in alle gevallen de procesbegeleider die uw verhaal kent en waar u met uw vragen terecht kunt. Dit zorgt voor rust zodat u zich kan blijven concentreren op de bedrijfsvoering van uw onderneming.

Meer informatie vind u op de website van het CvB http://www.cvbinfo.nl/expertise/familieopvolging

vr, september 15 2017 » Uncategorized