Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

“Heb ik recht op transitievergoeding na twee jaar van ziekte?”

In een gesprek met de onlinemedia heeft minister Asscher aangegeven dat een werkgever na twee jaar loondoorbetaling een transitievevergoeding moet betalen aan een zieke werknemer die uit dienst treedt, onbillijk te noemen.

In de WWZ (Wet werk en zekerheid) is aangegeven dat een werknemer bij het uitdienst treden na een periode van ziekte van twee jaar, recht heeft op een transitievergoeding.
Lodwijk Asscher benoemt het als een zware financiele belasting voor de kleine werkgever die al verplicht is om 2 jaar lang loon te betalen aan een werknemer die ziek is.
De voorwaarde die hij stelt is dat de werkgever aantoonbare inspanningen heeft geleverd voor re-integratie van de zieke werknmer. Hij zegt hier het volgende over: “Als een werkgever zich aantoon goed heeft ingespannen om iemand toch aan weer actief te krijgen op de werkvloer, dan zou hij in aanmerking moeten komen om een minder hoog bedrag aan transistievergoeding te hoeven betalen.”
Aantoonbaar inspannen voor re-integratie
Echter is er nog weinig duidelijkheid wat de minister onder aantoonbaar inspannen verstaat.
Deze uitspraak zal een flinke kostenbesparende maatregel zijn voor kleine werkgevers. Het is namelijk al zo dat bij een werknemer die 2 jaar in dienst is dient er bij uitdienstreding een transitievergoeding te worden betaald. Voor de werkgever van een klein bedrijf kunnen deze kosten oplopen als een werknemer langer in dienst is en waarbij de werkgever ook twee jaar loon heeft moeten doorbetalen bij ziekte.
Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving in werking zou treden en vanaf wanneer bedrijven niet meer verplicht zijn om naast twee jaar loondoorbetaling ook een transitievergoeding moeten uitkeren. We houden  u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.
Nader advies
Antonia Advocaten & Mediators begrijpt dat er voor u als werkgever veel vragen bestaan over het uitbetalen van transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Wij adviseren u graag op dit gebied.

ma, mei 6 2019 » Uncategorized