Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Het Ambtenarenrecht. Wat is het nou eigenlijk?

Wat is ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht bevat de rechten en plichten van ambtenaren en hun werkgever.

Het is dus anders dan het ardbeidsrecht waar medewerkers in het bedrijfsleven mee van doen hebben. Ambtenaren kunnen namelijk niet onderhandelen over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit komt omdat de de voorwaarden zijn vastgesteld door de overheid. De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zijn opgenomen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Je kunt alleen ambtenaar worden als je instemd met de voorwaarden die zijn vernoemd in dit reglement. Het ambtenaarrecht valt onder het bestuursrecht en niet onder het reguliere arbeidsrecht.

Het ambtenarenrecht opgedeeld
Iedere ambtenaar heeft een eigen status, dit noemen we ook wel de ambtenarenstatus. Alle regelingen omtrent de status zijn vastgelegd in het ambtenarenrecht. Het bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen bestaan uit bijvoorbeeld; de aanstelling van de ambtenaar, verlof, de regels bij reorganisatie, ziekte, ontslag enzovoort. Ook de regels rondom het loon van een ambtenaar zijn vermeld in het ambtenarenrecht. Echter verschillende de regelingen per overheidswerkgever. Een ambtenaar werkzaam bij de politie heeft dus andere rechten en plichten dan een ambtenaar bij de gemeente.

Ontslag
Ontslag verloopt bij een ambtenaar anders dan bij een gewone werknemer in het bedrijfsleven. Een ambtenaar mag namelijk enkel ontslagen worden op grond van het ambtenarenrecht. Dit noemen we ook wel een gesloten ontslagstelsel.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
In 2020 gaat het ambtenarenrecht veranderen. De ambtenarenstatus wordt dan gewijzigd volgens de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Hierdoor zal een grote groep ambtenaren onder het arbeidsrecht gaan vallen.

Heeft u te maken met een geschil met de ambtenaren die u in dienst heeft? Of heeft u als ambtenaar een geschil met een overheidsinstelling. Ga vrijblijvend een gesprek met ons aan om te kijken of mediation een oplossing kan bieden.

di, juni 25 2019 » Uncategorized