Junny Simons

Mijn persoonlijke weblog

Hoveniersbedrijf goede voorbereiding op het tuinseizoen

Het tuinseizoen gaat bijna van start. Genieten in de buitenlucht bij je eigen huis in je tuin vol planten, bloemen, heerlijke zitplekken in zon of schaduw. Iedereen doet dat graag en over een tijdje bereiken de temperaturen het niveau dat het ook weer kan. In de ochtend een ontbijtje in de tuin, in de avond een diner een terras in de avondzon en later op de avond relaxen onder een fijne overkapping of bij een knetterend vuurtje.

Maar voor het zover is zal je tuin eerst zomerklaar moeten worden gemaakt. Een goede voorbereiding is het halve werk geldt ook voor de tuin. Als je alle werkzaamheden in het voorjaar goed uitvoert kun je het hele seizoen volop van het buitenleven genieten. Wanneer je een flinke tuin hebt, een druk leven hebt of misschien al wat op leeftijd bent kan dit een zware klus zijn. Een hoveniersbedrijf kan je hierbij ondersteuen.

Hoveniersbedrijf Zutphen

Snoeien, gazon en onkruid in de tuin
Onder het zomerklaar maken van een tuin vallen verschillende onderdelen. Het eerste waar vaak aan gedacht wordt is het snoeien van de afgestorven planten en de takken van bomen en het aanpakken van het gazon. Voor een mooi groen gazon in de zomer begin je in de lente al met het verticuteren. Hierdoor krijgt de grond weer lucht en daarmee ook de wortels van het gazon. Afhankelijk van de staat van het gazon moet deze worden bemest, heeft deze kalk nodig en/of moet deze worden doorgezaaid.

Bodem verbeteren in je tuin
Het voorjaar is ook een goed moment om de bodem te verbeteren. Aan de hand van een bodemanalyse wordt bekeken hoe de samenstelling van de grond is. Daarop wordt een passend advies uitgebracht zodat je er zeker van bent dat je de tuin de juiste bemesting geeft. Zo kun je straks genieten van prachtig bloeiende en groeiende planten, hagen en bomen in je tuin.

In het voorjaar steken ook de eerste sprieten onkruid de kop op in je tuin. Door er op tijd bij te zijn beperk je het onkruid de rest van het jaar. Zo kun je straks meer genieten van je tuin omdat je niet steeds bezig bent om de boel bij te houden.

Veranderingen in de tuin
Het voorjaar is ook het juiste moment om een aantal veranderingen in je tuin door te voeren. Wil je planten verpoten, nieuwe stukken tuin aanleggen of misschien bomen planten dan is dit het juiste moment. De meeste planten zijn nog in rust. Zo hebben ze zo min mogelijk te lijden wanneer er aan ze gesjord word en ze tijdelijk in minder goede omstandigheden leven.

Hulp van en hovenier
Veel van deze tuinwerkzaamheden kun je zelf uitvoeren, maar soms is het fijn om professioneel advies te krijgen van een ervaren hovenier. Ook kan het zijn dat je zelf niet in staat bent om al deze werkzaamheden op tijd klaar te krijgen door ouderdom of een druk bestaan. Dan is de hulp van een hoveniersbedrijf en mooie uitkomst.

A.A. Living Garden design kan je hiermee helpen. Ze geven je niet die ondersteuning die je nodig hebt en maken daarmee van jouw tuin een comfortabele tuin. Op de website http://www.aalivinggardendesign.nl/tuinonderhoud vind je meer informatie over wat zij je kunnen bieden op het gebied van tuinonderhoud.

 

vr, april 15 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Fit en Proper test

Sinds 2015  is er de fit en proper test voor beleidsbepalers bij woningcorporaties die als doel heeft dat bestuurders en commissarissen zicht volledig richten op goede en betaalbare huurwoonruimte. Maseraties zouden hiermee van de parkeerplaatsen worden geweerd en huurders beschermt tegen dure en risicovolle prestigeprojecten. En dat allemaal in een gesprek van 1,5 uur?

Clara is ervaren voorzitter Raad van Commissarissen van een woningcorporatie en had pas haar fit en proper gesprek. Zij merkte direct dat ze zich goed hadden voorbereid, de 3 personen waarmee ze het toetsingsgesprek moest voeren: een vertegenwoordiger van de Inspectie Leefomgeving en Transport, een register accountant en een psychologe. Het pittige vraaggesprek duurde bijna 2 uur. Er werden veel vragen gesteld over haar visie op governance. Hoe Clare bijdraagt aan het collectief en zij als voorzitter haar eigen weerstand creëert. Volgens Jan zijn ze erg vasthoudend. Hij is een kandidaat-commissaris uit Groningen en verteld dat ze bij ieder antwoord recente voorbeelden wilden horen. Hoe hij te werk was gegaan en de resultaten daarvan, daar lag de focus op. Hoe Jan daarop terugkeek wilden ze ook graag weten.

De fit en proper test lijkt niet allen te gaan over houding en gedrag. Ook over hun inhoudelijke kennis worden beleidsbepalers flink aan de tand gevoeld door vele detailvragen over een visitatierapport, het laatste jaarverslag of correspondentie met de accountant te beantwoorden. Ingevulde stukken worden regelmatig aan de corporatie teruggestuurd met het commentaar dat ze te oppervlakkig waren ingevuld.

De fit en proper test begint dus eigenlijk al wanneer de stukken worden bekeken en het lijkt er op dat woningcorporaties zich daarvan nog onvoldoende bewust zijn. Als externe toezichthouder vraag je je bij het zien van een nauwelijks toegelichte geschiktheidsmatrix af of woningcorporaties en beleidsbepalers de documenten voor de fit en proper toets zien als een administratieve oefenopgave.

Het beantwoorden van vragen over de andere commissarissen en/of bestuurder is iets wat de getoetste beleidsbepalers lastig vinden. Dit is overigens volledig ingeburgerd in de geschiktheidstoetsingen in de financiële sector. Clara voelde zicht ongemakkelijk bij de diverse vragen die de Woonautoriteit haar stelde over haar individuele collega’s. Zij hielt het daarom een beetje globaal.

Anouk gaat binnenkort op voor een 2e termijn als commissaris bij een corporatie in Noord Holland en verteld dat ze bi RvC onderling heel  open met elkaar omgaan. Gevraagd naar kanttekeningen bij medecommissarissen of bij de bestuurder zou hij zicht er beslist niet vrij voelen om daarover in het fit en proper gesprek te vertellen.

Het lijkt er op dat naast de te toetsen beleidsbepalers ook de toetsers zelf zoekende zijn. Toen Clara vertelde moeite te hebben met vragen over haar collega’s vertelden de toetsers dat zij verder niets deden met de informatie wat Clara hen vertelde.

fit en proper

Is het voor de externe toezichthouder mogelijk niets te doen met de informatie die een fit en proper gesprek hen oplevert? Ook als deze zou wijzen op mogelijk omvangrijke risico’s? Na het horen van de toelichting van de toetser lijkt het er op te wijzen dat de fit en proper test beschouwd wordt als een losstaande exercitie. Dat roept eveneens de vragen op hoe het toezicht bij de Autoriteit Woningcorporaties is georganiseerd en welke rol de fit en proper test daarin heeft.

Het fundament van goed toezicht is wederzijdse transparantie tussen in- en externe toezichthouders. Dat maak dat het vanzelfsprekend is dat er ook naar de overige beleidsbepalers wordt gevraagd in een fit en proper gesprek. Willen beleidsbepalers en Woonautoriteit het toezicht bij woningcorporaties naar een hoger plan brengen dan zullen ze transparant moeten zijn want dat leidt tot vertrouwen.

Clara en Jan hebben inmiddels een verklaring van geen bezwaar ontvangen van de Autoriteit Woningcorporaties. Voor nieuweling Jan was de fit en propertest een kennismaking met de wereld van de volkshuisvesting. Hij kreeg geen gevoel van welkom bij de wijze waarop een en ander was georganiseerd.

Raad van Commissarissen-voorzitter Clara merkt dat het aantal sollicitanten bij vacatures afneemt en vermoedt dat er een verband bestaat met de fit en proper testen. Als zij zelf een beginnend commissaris zou zijn geweest, denkt ze dat ze alle heisa die het met zich meebrengt niet erg fijn zou hebben gevonden.

Enerzijds vind Clara de fit en proper test in de huidige vorm een goed middel om te komen tot beleidsbepalers die zich helemaal committeren aan de kerntaak van woningcorporaties. Het kaf moet namelijk van het koren worden gescheiden. Maar aan de andere kant vraagt ze zich ook af of de toetsing voldoende scherp is

ma, april 4 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Geschiktheidstoets bestuurders en commissarissen

Een baantje als commissaris of bestuurder van een financiële instelling (zoals een bank of verzekeraar) lijkt een gemakkelijk baantje waarmee een flink salaris is binnen te harken. Of dat zo is latenwe in het midden, maar de weg er naartoe is niet gemakkelijk. Er moet een geschiktheidstoets worden afgelegd die sinds 1 juli 2012 door de Nederlandsche Bank flink is aangescherpt.

ACS Supervision Consult begeleid en coacht kandidaat comissarissen en- bestuurders op hen op deze geschiktheidstoets voor te bereiden. Hierin mogen zij zich een ware specialist noemen; maar liefst 95 % van de comissarissen en bestuurders die begeleiding kregen van ACS Supervision Consult hebben de geschiktheidstoets met goed gevolg doorstaan.

geschiktheidstoets

De voorbereiding op de geschiktheidstoets begint met het vinden van een competente kandidaat commissaris. Vaak wordt de opvolger binnen de organisatie gevonden, maar soms is deze er niet. ACS Supervision Consult kan hulp bieden bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten zodat de juiste persoon voor deze functie kan worden geselecteerd.

Met de selectie van de geschikte kandidaat kan de voorbereiding op de geschiktheidstoets werkelijk beginnen. Ten eerste wordt de kandidaat toezichthouder inhoudelijk voorbereid op de geschiktheidstoets. Met de kennis die ACS Supervision Consult heeft van de financiële werend en het DNB toezicht daarop helpen zij de kandidaat de juiste accenten te leggen. DDNB geschiktheidsmatrix wordt behandeld zodat de kandidaat toezichthouder inzicht krijgt in wat er van hem of haar wordt verwacht.

Naast de inhoudelijke voorbereiding worden de kandidaten ook voorbereid op persoonlijke vragen die ze kunnen verwachten. De coaches van ACS Supervision Consult monitoren voortdurend de houding en het gedrag van de kandidaad. Ook dit zal tijdens de geschiktheidstoets op de proef worden gesteld. Kandidaten worden op hun houding en gedrag bijgestuurd via de waarnemingen van de coach. Er wordt gewerkt aan een realistisch zelfbeeld van de kandidaad om zo vragen over persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en valkuilen over zichzelf en collega- commissarissen goed te kunnen beantwoorden.

ACS Supervision Consult helpt ook bij het opstellen van de documenten die door de DNB van de instelling/kandidaat worden gevraagd. Dit dient op een zeer zorgvuldige wijze te worden gedaan. De ervaring leert dat ingediende documenten die voldoen aan de criteria van de DNB de toetsing positief beïnvloeden.

Middels het pré toetsingsgesprek of oefengesprek wordt de kandidaat voorbereid op het daadwerkelijke toetsingsgesprek met de DNB. De kandidaat toezichthouder wordt hierbij ondervraagt op de manier zoals de DNB hanteert: vriendelijk, correct, scherp en vasthoudend op zakelijke en persoonlijke onderwerpen. Na afloop van het oefengesprek bespreekt de coach can ACS Supervision Consult zijn/haar waarnemingen door middel van de spreekwoordelijke spiegel die de kandidaat wordt voorgehouden.

Commissarissen en bestuurders die de geschiktheidstoets hebben doorstaan moeten zicht voortduurend blijven ontwikkelen naar de visi van DNB. ACS Supervision Consult kan hierbij helpen en bied hiervoor maatwerk oplossingen aan.

Meer informatie over de geschiktheidstoets en de visie van ACS Supervision Consult is te vinden op de website www.acs-supervisionconsult.nl/

 

wo, maart 30 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Mediatraining

Wanneer je in je dagelijkse leven veel te maken hebt met de media kan dan spanningen oproepen. Jammer, want echt nodig is dat niet. Je kunt een mediatraining volgen waarin je technieken leert die je echt kunnen helpen. In de training op maat oefen je met voorbeelden uit de praktijk.

Wanneer de pers of media een grote rol speelt in de vorming van jouw imago of het imago van jouw bedrijf moet je als woordvoerder altijd een antwoord klaar hebben wanneer er kans is op een interview. De pers is vaak uit op het stellen van lastige vragen, maar je kun je hier op voorbereiden met een mediatraining. Na het volgen van een goede mediatraining kun jij met een gerust hart de pers op een representatieve manier te woord staan.

Mediatraining

Tijdens de mediatraining wordt je geleerd hoe je je optreden in de media en tegen de pers kunt verbeteren. Er wordt gewerkt aan zowel de inhoud als de vorm van de communicatie. Het beantwoorden van lastige vragen, de lichaamstaal, zelfverzekerd overkomen en het duidelijk formuleren van een boodschap zijn belangrijke punten tijdens de mediatraining. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de boodschap overkomt zoals je deze bedoeld, maar ook dat dit op een overtuigende wijze gebeurd.

Een goede mediatraining is te volgen bij Interviewconsult. Meer informatie over Mediatraining

vr, februari 26 2016 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Erfenis en alles wat daar bij komt kijken…

Als er iemand overlijdt is het altijd de vraag wie de erfgenaam zal zijn, of wie voordeel zal hebben van de erfenis, op grond van het wettelijk versterferfrecht of het testament. De erflater kan in het testament een aantal zaken regelen zoals een erfstelling, een onterving, het toekennen van een legaat of de benoeming van een executeur.

Bij het onderzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn en of er een testament is opgesteld kan bij de notaris een verklaring van erfrecht worden gevraagd. In geval van problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, zoals bij ruzie over de erfenis of een onterving, kunt u een advocaat nodig hebben. Ook komt het voor dat één van de familieleden voor het overlijden van de erflater de financiën heeft beheerd; na afloop kunnen vragen worden gesteld over dat beheer en kan de vraag aan de orde komen of rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Laat u zich ook goed voorlichten over de vraag of u een nalatenschap moet aanvaarden of verwerpen. Soms is een beneficiaire aanvaarding een betere keuze. Het belangrijkste gevolg van beneficiaire aanvaarding is dat eventuele schulden van de nalatenschap niet hoeven te worden voldaan uit het privé vermogen van de erfgenaam. Ook is het goed u te laten voorlichten over de taken en bevoegdheden van vereffenaars, executeurs en afwikkelingsbewindvoerders.

Er komen bij de afwikkeling van een nalatenschap vaak emotionele problemen om de hoek kijken. Een gespecialiseerde advocaat heeft daar oog voor. Centrum advocaten kan u hiermee verder helpen. Het gaat er immers niet alleen om dat u op de korte termijn vooruit wordt geholpen maar dat u een oplossing bereikt waar u op langere termijn tevreden mee bent. Als de zaak in mediation wordt aangepakt kunnen wij u helpen emotionele processen te ontrafelen zodat de weg vrij wordt gemaakt voor het maken van verstandige keuzes.

. Het is verstandig om (als u verwacht dat er problemen kunnen ontstaan) al vroegtijdig contactop te nemen.

Neem een kijkje op onze website
http://www.centrumadvocaten.nl/erven-en-nalaten-overlijden-de-erfenis-en-ruzie-daarover

 

wo, mei 6 2015 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Effectivitijd helpt u om effectief met tijd om te gaan!

Komt u ook altijd tijd tekort? Zou u wel eens willen leren beter met uw tijd om te gaan? Neem dan eens een kijkje op de website van Effectivitijd!

Effectivitijd is er opgericht om mensen door middel van praktische technieken te leren om effectief met tijd om te gaan.
Tijd is een kostbaar bezit. Vaak hebben mensen het gevoel tekort aan tijd te hebben. Wij streven naar meetbare resultaten door middel van onze energieke trainingen. Pas als iedereen concrete doelstellingen heeft bereikt zijn wij tevreden. Effecivitijd is met name sterk in het omzetten van abstracte theorie naar praktische adviezen die je dagelijks kunt gebruiken. Zij zijn een enthousiast en klein team dat dagelijks gebruik maakt van deze technieken. Uit ervaring kunnen zij u precies vertellen waar u op moet letten om tot een betere resultaat te komen.

Snellezen en mindmapping zijn onderdelen waar Effectivitijd u verder mee kan helpen:

Mindmaps maken het gemakkelijker om bijvoorbeeld uw concentratie te verhogen, op sterke ideeën te komen, informatie beter te onthouden, uw persoonlijke doelstellingen te halen.
Snellezen zorgt er voor dat de snelheid verhoogd zodat uw hersenen veel meer gericht zijn op lezen. Hierdoor dwaalt uw aandacht minder snel af, verwerkt u makkelijker enorme hoeveelheden aan informatie en bent u minder tijd kwijt met lezen.

Neem snel een kijkje op de website als je geïnteresseerd bent! www.effectivitijd.nl

vr, december 19 2014 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Tshirts bedrukken

Heeft u er al wel eens aan gedacht om eens origineel op een feestje te verschijnen? Of mogelijk moet u een personeelsuitje organiseren en kunt uw wel een leuke tip gebruiken:

Tshirtsandmore is een bedrijf die zich bezig houdt met tshirts bedrukken. Misschien een leuke foto van een Abraham of Sara, of een foto van de toekomstige bruid voor een vrijgezellenfeestje. U kunt het allemaal laten bedrukken op tshirts. Daarnaast kunt u ook kiezen voor het bedrukken van sportkleding, blouses, sweaters, denim kleding, kinderkleding, polo’s of jacks.

Kan uw bedrijf wel wat extra reclame gebruiken? Laat tshirts bedrukken voor uw personeel: dit kan zorgen voor eenheid en duidelijkheid wie welke functie hebben binnen een bedrijf.

Neem snel een kijkje op de website: www.tshirtsandmore.nl

 

do, november 20 2014 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Stijlvolle herenhorloges

Laatst was ik op zoek naar een cadeau voor mijn vader. Altijd lastig, cadeaus voor mannen. Via via kwam ik terecht op de website van Selecthorloges, waar ze prachtige herenhorloges verkopen van allerlei bekende merken. Denk aan Timberland, Sector, Guess, Locman en nog veel meer. Als je op zoek bent naar een bijzonder en stijlvol horloge, dan is deze website zeker aan te raden. Alle bestsellers zijn geselecteerd waardoor er enorm veel mooie herenhorloges te vinden zijn. De heren horloges zijn 100 % origineel en worden geleverd in een doos. De verzending is gratis en erg snel! Als je het voor 16 uur besteld, wordt het dezelfde dag nog verzonden.

Voor mijn vader heb ik dit herenhorloge gekocht:
Timberland herenhorloge

Hij is er erg blij mee gelukkig! Je hebt trouwens 14 dagen retourrecht voor het geval dat jij of iemand die je het cadeau doet er niet blij mee is. Veel plezier met het bekijken van de horloges!

vr, april 25 2014 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Schoonmaak Den-Haag

Een schoonmaakbedrijf dat actief is in diverse regio’s: zo is er ook Schoonmaak Den-Haag. Aktief Schoonmaakdiensten levert een groot aanbod schoonmaakdiensten van uitstekende kwaliteit.

Bent u op zoek naar gevelreiniging, tapijtreiniging, lamellenreiniging of iemand die uw glazen wast? Bij Schoonmaak Den-Haag kan het allemaal!

Bij Schoonmaak Den-Haag is goede kwaliteit een vereiste. Ze zijn dan ook continu bezig om deze te verbeteren. Elk project wordt geleid door een projectleider. Daarnaast controleert de kwaliteitsinspecteur ook regelmatig de projecten. De klant staat centraal met zijn wensen en eisen!

Bekijk voor meer informatie de website van Schoonmaak Den-Haag.

vr, maart 28 2014 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld

Mediator Deventer

Tot de onderste steen boven is. Dat is het motto van SchoeBroek Mediator Deventer. Het advocatenkantoor staat voor specialistisch en betrokken en dat is niet zomaar.

Ze zijn specialistisch vanwege de expertise op de rechtsgebieden personen- en familierecht, letselschadezaken, mediation, huurrecht en ondernemingsrecht. Ze zijn betrokken omdat ze het belang van jou voorop stellen. In elke zaak worden open en eerlijk de kansen en mogelijkheden besproken, zodat jij weet waar je aan toe bent. Jij staat centraal. En dat is erg fijn op het moment dat je een advocaat nodig hebt.

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de website van SchoeBroek Advocaten Deventer.

 

vr, maart 7 2014 » Uncategorized » Reageren uitgeschakeld